Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Levering
Varer leveres normalt ca. 1-3 hverdage efter ordremodtagelsen.

Priser og betaling
Betalingen sker i henhold til faktura fra Blite A/S. Betalingen for leverede varer forfalder 8 dage efter fakturadato, i det omfang der ikke er lavet anden aftale.
I tilfælde af forsinket betaling forbeholder Blite A/S sig retten til at forrente vort tilgodehavende med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra leveringstidspunktet.

Alle priser er inkl. evt. statsafgifter og ekskl. moms.

Leveringsgebyr opkræves særskilt, og er ikke inkluderet i prisen for de enkelte salgsgenstande.

Der tages forbehold for force majeure og udefrakommende prisændringer, som Blite A/S er uden indflydelse på, og derfor ikke kan drages til økonomisk ansvar for.

Blite A/S forbeholder sig ejendomsret på varen indtil betalingen er registreret.

Returvarer / reklamationer
Det påhviler køberen, senest ved leveringen, at fortage en grundig undersøgelse af, at de modtagne varer stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte.
Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over fejl og mangler, der måtte være konstateret, og kan ikke senere pålægge sælger mangler, der kunne være konstateret ved den før nævnte undersøgelse. Ved reklamationer over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglen.

Skaffevarer, varer solgt i anbrudt emballage eller specielt fremstillede varer tages ikke retur.

Eventuel returnering af varer skal aftales i forvejen med Blite A/S, før en accept af modtagelsen kan finde sted.

Er varen returneret korrekt i ubrugt stand til Blite A/S krediteres således:

0-30 dage efter levering af varen, krediteres 100 %
31-90 dage efter levering af varen, krediteres 75 %
Mere end 90 dage efter levering, krediteres 0 %
Returfragt modregnes i det beløb der krediteres.

Hygiejneprodukter, der er taget i brug, tages ikke retur, herunder håndsæbe, ansigtsmasker og anden personlig pleje.

Hvis en vare skal returneres på grund af fejl fra Blite A/S side, betaler Blite A/S returfragten, og krediteringsbeløbet udgør 100 %.
Dette betinger, at fejlen kommer til Blite A/S kendskab straks efter modtagelsen af varen.

Købeloven
Nærværende aftale er indgået på baggrund af reglerne for erhvervskøb i henhold til købeloven.